O NÁS

Spoločnosť PRO EXTERIÉR s.r.o. bola založená v roku 2019 na základe dlhoročných skúsenosti nášho tímu v stavebníctve. sa začala spoločnosť sa začala špecializovať na inžinierske a dopravne stavby. V oblasti dopravných stavieb sa venujeme kompletným opravám, rekonštrukciám aj novým výstavbám vozoviek, chodníkov, cyklotrás, revitalizácii mestských zón a parkov a iných stavieb pozemných komunikácii.

Sme spoľahlivý partner verejných, súkromných a priemyselných investorov.
Tím spoločnosti:
Spoločnosť PRO EXTERIÉR tvorí skúsený tím 4 odborných riadiacich pracovníkov vrátane majstrov a stavbyvedúcich a 15 majstrov/robotníkov. Snažíme sa budovať vlastnú vnútornú štruktúru spoločnosti, šíriť oblasť pôsobenia na SK a EÚ a získavať certifikáty a hodnotenia.
Vízia spoločnosti:
Kompletné zastrešenie jej ponúkaných prác v čo najvyššej kvalite , vlastným tímom pracovníkov a vlastným strojovým zabezpečením, neustály rast a vývoj spoločnosti a rozšírenie oblasti jej ponúkaných služieb a územia jej pôsobenia.
Činnosti
02
Dopravné stavby
Сhodníky, cyklotrasy, cesty, mestské zóny
opravy, rekonštrukcie, údržba a výstavba
Výstavba oporných múrov a oplotení
Murovane a železobetónové
Gabionové
Pohľadové betóny
Spevňovanie svahov
01
03
04
Zemné, výkopové a búracie práce
Nákladná doprava sypkých materiálov
Priebeh prác
Krok jedna
01
Požiadavka/Kontakt
Krok dva
02
Obhliadka a zameranie
Krok tri
03
Rozpočet pre váš projekt
Krok štyri
04
Realizácia výstavby
Krok päť
05
Odovzdanie a záruka

NÁŠ TÍM
Office manager
+421 951 584 700
konova@proexterier.com
Technické oddelenie
+421 951 541 371
igor.tomovic@proexterier.com
Projektovanie a cenové ponuky
+421 950 849 979
pavel@proexterier.com
Daša Koňová
Igor Tomovič
Bidzilija Pavel
KONTAKT
PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO: 52157164
IČ DPH: SK2120915808